h
3 februari 2017

De SP Goes organiseert 10 februari een filmavond.

Foto: joy cuba

Film Soy Cuba over Cubaanse revolutie

Goes - De SP Goes organiseert 10 februari een filmavond in de Rommerswalestraat 1 in Goes. De film die wordt vertoond is Soy Cuba uit 1964, een filmtopper uit de filmgeschiedenis.

Tijdens de laatste dagen van het regime van de Cubaanse dictator Batista spelen zich vier afzonderlijke verhalen af. In het eerste verhaal ontdekt de vriend van Maria dat zij eigenlijk een prostituee is, in het tweede verhaal krijgt een oude agrariër te horen dat zijn boerderij verkocht is aan een internationale organisatie, in het derde verhaal worden studenten die pamfletten voor Castro verspreiden neergeschoten door de politie en in het laatste verhaal wordt een man door bombardementen gedwongen zijn huis te verlaten, waarna hij zich bij de guerilla’s aansluit.

Qua cinematografie is ‘Soy Cuba’ één van de absolute toppers binnen de filmgeschiedenis. Regisseur was Mikhail Katalozov. Met onder anderen Sergio Corrieri, Salvador Wood en José Gallardo. Zaal open om 19.30 uur, aanvang film 20.00 uur. Toegang gratis.

Lees verder
19 november 2016

Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu

Brief dorpsraad IJZENDIJKE over Lijnbus

misschien op agenda dd 8 december 2016.

Woensdag 16 november kwam de dorpsraad IJzendijke weer bij elkaar en jammer genoeg staat nog steeds de bushalte buiten IJzendijke op de agenda.

Nog steeds is de dorpsraad aan het vechten om de bushalte in het dorp te krijgen. Misschien wordt de brief van de dorpsraad, met het verzoek de bushalte te verleggen, op de agenda van 8 december 2016 geplaatst van de Vaste Kamercommissie van infrastructuur en Milieu.

Lees verder
19 november 2016

Landelijke Aftrap op 26 november in Den Haag

Wil je de Landelijke Aftrap niet missen?

Op zaterdag 26 november organiseren we de Landelijke Aftrap in Den Haag. Op die dag komen we bij elkaar met alle mensen die hun steentje bij willen dragen aan onze groeiende beweging.

Voor al onze supporters organiseren we busvervoer naar Den Haag.

De bussen vertrekken vanaf tientallen locaties door het land en voor 5 euro kan je met de bus mee. Betalen kan bij het instappen.

Lees verder
10 juli 2016

Op naar een Nationaal Zorgfonds

Al meer dan 55.000 mensen willen een Nationaal ZorgFonds.

Sluit je ook aan!

Zorg, zonder eigen risico

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het.

Lees verder
10 juli 2016

SP fractie steunt Motie van Wantrouwen niet.

PERSBERICHT d.d. 9 juli 2016

De coalitie fracties van het CDA, VVD en Nieuw Gemeentebelang hebben een extra openbare besluitvormende raadsvergadering gevraagd op dinsdag 12 juli 2016. Deze fracties dienen een motie van Wantrouwen in tegen wethouder de Bruijn (D66) en ook de fractie D66 . Deze motie is bedoeld, om de enige redelijk sociale wethouder buiten spel te zetten en het beleid te verharden voor de inwoners ten gunste van de toeristen. De SP fractie zal deze motie niet steunen omdat onze fractie absoluut geen vertrouwen heeft in de “nieuwe coalitie”. 

Lees verder
14 juni 2016

Een asielzoekerscentrum in onze gemeente,

Het COA (Centraal  Orgaan opvang Asielzoekers) heeft in samenwerking met Provincie en B&W van de gemeente Sluis een plaats in Breskens aangewezen als locatie. De tegenstand van de bewoners was enorm. Maar je moet wel bedenken dat waar ook in onze gemeente er tegenstand zal zijn, bijna iedereen wel de vluchtelingen en asielzoekers wil helpen, maar niet in hun achtertuin. De meeste partijen pleiten voor een kleinschalige opvang. Is prima. Zouden wij ook willen, maar dat is niet rendabel. De kosten zijn te hoog en de gemeente zal dan zelf in de buidel moeten tasten en die buidel van de gemeente is leeg met een gat erin.

Lees verder
30 januari 2016

WOENSDAG 17 FEBRUARI OPENBARE THEMA-AVOND

DE ZEEUWSE KUST EN KUSTBEBOUWING

ZAND IN DE oGEN

OF STORM IN EEN

GLAS WATER?

Lees verder
14 januari 2016

SP-Kamerlid Van Bommel spreekt in Goes over IS

Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) komt op maandagavond 1 februari naar hotel Terminus in Goes om daar te spreken over de opkomst van
terreurorganisatie IS en de gevolgen daarvan voor Irak, Syrië en Turkije.

Lees verder
3 december 2015

Redding van Zorgsaam

De fractie en afdeling van SP Sluis, samen de afdelingen Hulst, Terneuzen en de SP fractie in de Provincie is nauw betrokken bij de redding van Zorgsaam in Zeeuws Vlaanderen. Sinds het begin van de problemen is de fractie actief geweest;

Lees verder
14 november 2015

Bus moet blijven in IJzendijke.

 

Woensdagavond 11 november is de SP Sluis aanwezig geweest op de jaarvergadering van de dorpsraad  IJzendijke, op de agenda stond de BUS. De SP Sluis hoopte op een positieve uitkomst, namelijk dat lijn 1 Oostburg – Terneuzen weer door het dorp ging rijden. Tot onze verbijstering, was het nieuws over de bus het tegenovergestelde.  

 

Ondanks het akkoord, getekend door toenmalig minister Schultz, over het tracé van de N61, waarin vermeld staat dat 3 bushaltes door IJzendijke moeten blijven weigeren de Provincie en Connexxion de busroute te handhaven. De tijdelijke bushalte, bij de rotonde buiten het dorp, ligt er illegaal en wordt per 1 december verwijderd, door de gemeente Sluis.

Lees verder

Pagina's