h
9 november 2015

SP Sluis op de koffie bij Dennis de Jong in het Europees Parlement

Foto: SP

Beste Partijgenoten

Zoals eerder gemeld zijn alle SP afdelingen in Zeeland, woensdag 4 november, op bezoek geweest in het Europees Parlement in Brussel. Onze afdeling was met 4 leden ook vertegenwoordigd. De hele dag was to in de puntjes georganiseerd door Anita de Vos, waarvoor onze dank.

Aangekomen in Brussel zijn we, rondgeleid en hebben uitleg gekregen over de gang  van zaken in het Europees Parlement.

Een korte opsomming: Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden, Nederland heeft 26 leden waarvan 2 leden van de SP. Er worden 28 talen gesproken, voor elk land zijn er 3 tolken werkzaam.

En nog veel meer. 

Lees verder
8 november 2015

College volgt SP Sluis. Coalitiepartijen stemmen tegen!

Voor de fractie van de SP Sluis is de raadsvergadering over de begroting een heel vreemde vergadering geweest met een nog vreemdere stemming.

 

Het amendement over de toeristenbelasting, dat de fractie samen met de d'66 had ingediend wordt aangehouden tot de kadernota voor juni 2016.
Tot die tijd zal ook het onderzoek naar de  toeristen-belasting door de Rekenkamer van de raad afgerond zijn. Er is een convenant tussen gemeente en ondernemers dat verhoging van de toeristenbelasting voor juni moet zijn, zodat de ondernemers hun folders en brochure erop kunnen aanpassen.

De 3 grote belangenverenigingen Saverka, Recron en Vekabo waren insprekers tegen de motie. Ons besluit staat vast en hebben het amendement nu al op de agenda gezet voor volgend jaar.

Lees verder
8 november 2015

Vertrouwelijkheid en geheimhouding schaden gemeentelijke democratie

Er is bij de gemeente Sluis een verontrustende ontwikkeling gaande. Het komt steeds vaker voor dat stukken of mededelingen in besloten raadsbijeenkomsten besproken worden. Raadsleden
krijgen dan informatie of wordt om hun mening gevraagd, terwijl daar buiten de raadszaal niet over gesproken kan en mag worden.

De SP Sluis vraagt zich af of dit zo maar kan. Wie bepaalt of iets vertrouwelijk is en op welke gronden wordt dat gebaseerd? Waarom moet er een brief aan het bestuur van het Archeologisch Museum vertrouwelijk zijn, terwijl de bestuurleden geïnformeerd worden over de inhoud? Waarom moet over de toekomst van de Dethon en beschut werken in besloten bijeenkomsten gesproken worden en waarom kan dit niet in de openbaarheid. Het gaat hier wel over de werk-gelegenheid van 1200 mensen?

Lees verder
26 oktober 2015

SP Sluis en vluchtelingenopvang in onze gemeente

 

 

Nu al weer enige tijd geleden heeft de SP Sluis zijn
waardering uitgesproken over de wijze waarop de organisatie en de inzet van de
vrijwilligers is geweest bij de 72-uurs opvang in Cadzand.

Wat zal hier het verdere vervolg op zijn? Komen er
binnenkort weer vluchtelingen? Zo ja, waar en hoe worden ze opgevangen?

Deze vragen leven onder de inwoners van onze gemeente.

Lees verder
22 oktober 2015

SP wil geduld hebben voor Archeologisch museum in Aardenburg

De vestiging van een archeologisch museum in het voormalige stadhuis in Aardenburg is een prima idee, dat alle kansen verdient.

Het Sluise college moet het stichtingsbestuur daarom wat meer tijd geven om geld bij elkaar te sprokkelen. Dat vindt de fractie van de SP in de Sluise gemeenteraad.

Lees verder
2 oktober 2015

Emile Roemer komt naar Reimerswaal

Emile Roemer komt vrijdag 9 oktober naar Zeeland. Aanleiding is de

Lees verder
30 september 2015

Verslag van onze gezellige ledenbijeenkomst leden SP SLUIS

Inmiddels is het al weer even geleden, dat de SP Sluis zijn ledenbijeenkomst  op 11 september  jl., georganiseerd heeft. De voornaamste reden was, en is nog steeds, dat de afdeling een gebrek heeft aan actieve leden. Deze avond heeft een grote opkomst gehad en we zijn hier blij verrast over en vooral ook, het onverwachte bezoek van Nico Heijmans van het scholingsteam van de SP Landelijk.

Lees verder
24 september 2015

SP SLUIS dient motie in over splitsingswet

De SP Sluis dient de komende gemeenteraadsvergadering een motie in om het college van BenW er toe te bewegen om bij minister Kamp te protesteren tegen het in werking treden van de splitsingswet.

Lees verder
18 juli 2015

Motie van de SP niet aangenomen

De SP is tegen de TTIP. En dus heeft de SP een motie ingediend om gemeente SLUIS een TTIP-vrije gemeente te laten zijn. Helaas.

Lees verder
13 juli 2015

Wij gedenken Jan Geerts.....

Foto: SP

              In memoriam Jan Geerts

Op donderdag 2 juli is de nestor van onze afdeling Jan Geerts op 85 jarige leeftijd overleden. Hij is op 10 juli gecremeerd na een indrukwekkende dienst
in de Sint Barbarakerk in Breskens. Jan was al geruime tijd ziek, maar zijn overlijden kwam toch nog plotseling.

Lees verder

Pagina's