h

SP Sluis heeft genoeg van de fouten van Sabewa

 Het Sluise gemeentebestuur en de leden van de commissie samenleving/middelen zijn de fouten bij belastingorganisatie Sabewa zat. Op dringend verzoek van de leden van de commissie van afgelopen dinsdag, is de Wethouder Jack Werkman opgedragen om desnoods voor de deur te gaan liggen. 

Het kan namenlijk niet zo zijn, dat door fouten van Sabewa zelf, onze burgers daar de dupe van worden. De burgers die al jarenlang automatische vrijstelling hebben gekregen, moeten nu opnieuw deze aanvraag gaan indienen, omdat Sabewa de verkeerde aanslagen verstuurd heeft. Er zijn ook al verkeerde aanslagen verstuurd voor de inning van de hondenbelasting, dit is wel gecorrigeerd, dus laat Sabewa deze fout dan ook maar corrigeren. De vraag is of het niet beter is om te zijner tijd uit de samenwerking van Sabewa te stappen en als gemeente deze belasting weer zelf te gaan innen.

Hierbij dan ook een dringende oproep aan iedereen, om de aanslag goed na te kijken en, als er fouten in staan, op tijd, binnen de daarvoor gestelde termijn, in beroep te gaan tegen deze aanslag en weer kwijtschelding aan te vragen.

Met Partijgroet

fractie SP Sluis

U bent hier