h
22 september 2023

Tentoonstelling ‘weggecijferd, teruggevochten’ in Middelburg

Foto: Petra Coret / Tentoonstelling ‘weggecijferd, teruggevochten’ in Middelburg

Weggecijferd. Teruggevochten. Zo heet het bijzondere fotoboek waarin honderd ouders, getroffen in het toeslagenschandaal, worden geportretteerd. Op maandag 25 september wordt om 15.30 de tentoonstelling ‘Weggecijferd. Teruggevochten.’ geopend door Renske Leijten op het Damplein rondom de Graanbeurs. De tentoonstelling is op initiatief van de SP naar Middelburg gehaald en toont acht grote foto’s van gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal geportretteerd door fotograaf Bert Teunissen. De foto's zijn op het Damplein rondom de Graanbeurs te zien tot en met 4 oktober.

Lees verder
25 januari 2022

stem 16 maart SP sluis

Lees verder
25 januari 2022

kandidatenlijst SP sluis

In de bijlage vind u de kandidaten lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor sp sluis.

Lees verder
1 maart 2022

SP sluis - stempotloodchallenge 2022

Lees verder
4 februari 2022

Onze mening over vitaal West Zeeuws Vlaanderen

Voor ons ligt een ambitieus plan, waar al heel wat tijd en geld in geïnvesteerd is
en waarin sommige zaken goed doordacht zijn. Voorop gesteld: er zal om de
klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen, zeker i.v.m. duurzaamheid iets moeten
gebeuren. Ook dat gaat geld kosten. Gebouwen moeten minimaal aangepast
worden. Dat de situatie rond de Stelle een grote prioriteit heeft is duidelijk. Hier
moet iets gebeuren. Het plan is echter zodanig ontwikkeld, dat de ene actie het
gevolg is van de vorige. Wanneer wij vandaag instemmen, gaan we bijvoorbeeld
al akkoord met een grondruilovereenkomst tussen Zorgzaam en de gemeente
Sluis. Wij maken ons echter grote zorgen over een tweetal punten:
Ten eerste : de financiële verantwoording. Heel veel berekeningen zijn
gebaseerd op kerngetallen, die volgens ons door de komst van Corona verouderd
zijn. De prijzen stijgen door schaarste en door inflatie. Aanvankelijk dacht men
dat die tijdelijk zouden zijn, maar het lijkt er meer en meer op dat ze structureel
zijn.
Ook ondernemingen komen meer en meer in de problemen omdat hun offertes
en begrotingen ruimschoots overschreden worden en ze failliet dreigen te gaan,
omdat ze het niet meer voor de begrote prijs kunnen leveren. Bij instellingen als
gemeente, waterschap en provincie is dat op een andere wijze aan de orde, maar
ook daar dreigen grote tekorten. Denk even aan de rioolzuivering in Cadzand en
Waterdunen en ook dinsdag in de info over Cadzand-Bad hoorden wij, hoe
prijzen aangepast moeten worden. Wij vrezen dat het met dit project niet veel
anders zal gaan en dan gaat het wel over de financiën van onze gemeente.
Het tweede punt en deels heeft dat ook met het eerste te maken, is dat er onder
de bevolking veel vragen leven en niet alleen bij die van de kern Oostburg. Dit is
niet geheel toe te schrijven aan de beperkingen, die Corona veroorzaakte, om in
grote getalen bijeen te komen. De bevolking werd pas eind december en begin
januari geïnformeerd en daar is bitter weinig gebruik van gemaakt. Vragen zijn
er rond de verplaatsing van de scholen, maar ook vragen over de financiële
consequenties voor de burgers. Wordt dit, i.v.m. de door ons gevreesde financiële
risico’s , de molensteen rond de nek van de gemeente? Leidt dit onherroepelijk
tot verhoging van gemeentelijke belastingen? Blijft er nog voldoende geld over
voor ontwikkelingen in de andere kernen?
Concluderend:
Dit plan verdient kansen, maar wij kunnen er op dit moment en in deze vorm
niet mee akkoord gaan. Wij twijfelen aan de discontovoet en willen de financiële
onderbouwing nagerekend zien door een onafhankelijke, derde, partij. Wij
maken ons zorgen om het feit, dat wanneer de trein eenmaal op de rails staat, wij
nauwelijks nog invloed hebben op de regie.
Daarnaast willen we dat de inwoners van de gehele gemeente nadrukkelijker bij
het project betrokken worden.
Kortom: wij willen meer onderzoek en informatie en stemmen op dit moment op
basis van deze gegevens tegen het plan.

Lees verder
30 juni 2021

Westerscheldetunnel tolvrij

De SP is heel blij. De SP strijdt al sinds de openingen van de tunnel om hem tolvrij te maken. Vandaag is er een hele grote stap gezet. Vanmiddag is in de 2e kamer de motie van de SP om de Westerscheldetunnel vervroegd tolvrij te maken aangenomen. Dit omdat het onrechtvaardig is om Nederlanders, in het bijzonder bewoners van Zeeuws Vlaanderen, te belasten voor het gebruik van de tunnel.

Lees verder

Pagina's