h

WOENSDAG 17 FEBRUARI OPENBARE THEMA-AVOND

30 januari 2016

WOENSDAG 17 FEBRUARI OPENBARE THEMA-AVOND

DE ZEEUWSE KUST EN KUSTBEBOUWING

ZAND IN DE oGEN

OF STORM IN EEN

GLAS WATER?

ambities om de Zeeuwse kust en omstreken verder te bebouwen met recreatieparken  en zomerverblijven. Schrikbeeld is een volgebouwde kust  zoals in Knokke. Daarom organiseren we een thema-avond, waarop wij met bewoners en ondernemers  in gesprek willen over wat het beste is voor de Zeeuwse kust. De SP is bereid om te kijken naar goede alternatieven. Daarom is het belangrijk om niet alleen te weten wat mensen niet willen maar ook wat mensen wel willen voor onze kustgebieden. Iedereen is welkom om mee te praten en te denken over onze mooie Zeeuwse kust!

ZEELAND.SP.NL

Casembroothuis Alexiaplein 3, Kamperland • aanvang 19.00 uur • gratis toegang

PROGRAMMA:

19.15 uur Welkom door avondvoorzitter. Aansluitend sprekers en discussie:                                                                                                                               Sylvia Tuinder, Statenfractie SP Zeeland:  Waarom een bijeenkomst over kustbebouwing?                                                                                             Margot Tempelman, Kenniscentrum Kusttoerisme:                           Uitkomsten onderzoek naar toerisme in Zeeland.

Hoe zien vraag en aanbod eruit?                                                                             Eric Smaling, SP-Tweede Kamerlid:                                                                      Kust en kustbebouwing, onderwerp van discussie in de landelijke politiek.                                                                                                                  Forumdiscussie over wensen inwoners, met ruimte voor vragen uit het publiek.                                                                                                                               20.30 uur Pauze met koffie thee.

20.45 uur Volgende ronde sprekers en discussie:

Kees van der Vlugt van Het Zeeuwse Landschap:

De kustanalyse, de waarde van de kust en de omgeving ervan in  het landschap van Zeeland.                                                                                              René Faasse, Projectontwikkelaar:  Ontwikkelingen en wensen bij recreatieve bebouwing rond de kust.                                                                    Eric Smaling: Discussie in Tweede Kamer over ustbebouwing.                 Forumdiscussie over wensen ondernemers, met ruimte voor vragenuit het publiek.

22.00 uur Einde programma met drankje

OPENBARE THEMA-AVOND: DE ZEEUWSE KUST EN KUSTBEBOUWING

U kunt ook online uw mening geven. Vul de vragenlijst in op: www.zeeland.sp.nl

Meer weten? SP-fractie Zeeland • sh.tuinder@gmail.com

Reactie toevoegen

U bent hier