h

SP Ledendag Zeeuws Vlaanderen

 

UITNODIGING

Zaterdag 15 september 2018

LEDENDAG SP ZEEUWS-VLAANDEREN  

Een gezellig samenzijn met de leden e.a. 

van de Zeeuws-Vlaamse  SP Afdelingen.

 

Locatie: De Triangel. Korte Kerkstraat 26, 4531CL Terneuzen
Aanvang leden SP Terneuzen: 14.00u
Aanvang ledendag: 15.00u 
Kosten voor deze dag zijn per/persoon € 5,00
Kinderen tot en met 12 jaar gratis.

 

Agenda;

  • Een kleine bijeenkomst van de leden SP Terneuzen.
  •  Arriveren van leden andere afdelingen.
  •  Gezellig samenzijn.
  •  Thema: Tijd voor de rechtvaardigheid.
  •  Enkele leuke doe opdrachtjes voor jong en oud.
  •  Hapjes en drankjes.
  •  Gezellige Muziek.      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Organisatie Afdeling SP Terneuzen 

We hopen van harte jullie te mogen verwelkomen op 15 september a.s.

 

Voorinschrijving verplicht!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmelden via dit formulier en inleveren bij jullie organisatiesecretaris.
Naam:...........................................................................
Lidnr:..........................................................................
Plaats:.........................................................................
Volwassene:     ja /nee *                                                                                                       aantal personen:............................................................
Kind tot en met 12 jaar:     ja / nee *                                                                                     aantal personen:............................................................
Heeft u een dieet of allergie, eet u vegetarisgh of bent u veganist, laat ons dit tijdig weten s.v.p. .........................................................................................
.........................................................................................
Bent u slecht ter been of rolstoel gebruiker, laat dit ook even aan ons weten:                                                                ja / nee *                                ............................................................................................................
Betaling kan geschieden door overmaking van het totale bedrag en vermelding aantal personen en deelname ledendag 15 sept. 2018 ,                                                       op rekeningnr: NL53RABO 0327 5721 75 tnv. SP AFDELING TERNEUZEN
Inschrijven voor 15 augustus 2018!
* doorhalen wat niet van toepassing is.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestemd voor de voorzitter / penningmeester:
Is de bataling voldaan:  ja / nee *
* doorhalen wat niet van toepassing is.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U bent hier